Đồng Hồ Đếm Xung RP

Đồng hồ đếm xung RP Hanyoung sử dụng để đo tốc độ với tốc độ cao, với kích thước đa dạng nhỏ gọn, có khả năng cài đặt tỷ lệ linh hoạt. Đồng hồ đếm xung RP Series Hanyoung tần số 50-60Hz, hiển thị Led 7 thanh 4 số/ 5 số, độ ẩm môi trường 35-85%R.H., và nhiệt độ môi trường -10-50℃