Bộ Lọc Đơn LF - STNC

Bộ lọc khí nén LF có thiết kế nhỏ gọn nên phù hợp lắp đặt trong mọi hệ thống khác nhau. Bộ lọc có thế lọc sạch và loại bỏ đến hơn 90% chất cặn, bụi bẩn, mạt kim loại, hơi nước… Phàn tử lọc là: 40 um.