Bộ Lọc Đơn LFR - STNC

Bộ lọc điều áp LFR là thiết bị lọc có có bộ lọc và điều áp kết hợp vào một thiết bị duy nhất. Cấu tạo của một LFR bao gồm 1 điều áp, 1 đồng hồ, 1 lọc khí. Bộ lọc có thiết kế vừa nhỏ gọn, vừa đa chức năng, dễ sử dụng. Tạo sự linh hoạt trong hoạt động lắp đặt, sửa chửa, bảo dưỡng.