Bộ Lọc Đơn TF - STNC

Có chức năng điều chỉnh áp suất khí nén và lọc tách nước giúp cho không khí hệ thống máy nén khí sạch sẽ hơn. Lọc TF đạt tiêu chuẩn quốc tế về các thông số kỹ thuật nên việc lắp đặt vào hệ thống rất nhanh chóng, các thao tác tháo lắp để sửa chữa hoặc thay thế cũng vô cùng thuận tiện.