Bộ Lưỡi Cưa Sọc Máy Eclipse EPT

Bộ lưỡi cưa lọng Eclipse EPT-WM10 gồm nhiều loại lưỡi cưa với các kích thước và nhu cầu sử dụng khác nhau.

Có thể cắt gỗ, nhựa, kim loại.

Lưỡi cưa sắc bén, độ bền cao.