Dụng Cụ Đo

Hiển Thị
  • Grid
  • List

0
wistlist

0
wistlist

0
wistlist

0
wistlist

0
wistlist

0
wistlist

0
wistlist

0
wistlist
Dụng cụ đo là một nhóm ngành gồm nhiều các thiết bị hỗ trợ cho người thợ có một số liệu chính xác về sản phẩm hoặc vật thể cần đo. Giúp cho việc tính toán trở nên chính xác hơn. Tùy theo từng môi trường sử dụng và thiết bị cần đo sẽ có các thiết bị đo khác nhau như, thước đo khoản cách, thước đo góc vuông, thương đo laser, thước thủy v.v...
Xem tất cả