Van Một Chiều FI-RVI

Thiết kế “ không cố định”, lắp đặt dạng swivel. Ruột van có thể hoán đổi / thay thế riêng. Tháo / lắp nhanh chóng và lắp đặt không bị giới hạn không gian, Khi hư hỏng chỉ cần thay ruột van. Tối thiểu thời gian thi công, lắp đặt dễ dàng trong khu vực chật hẹp, chi phí thay thế và lưu kho thấp. Sử dụng lắp sau đầu bơm (bảo vệ bơm), trên đường rỉ dầu, gộp dầu..cố định hoặc cả những vị trí thường xuyên tháo lắp, dịch chuyển. Không sử dụng van cho dầu không phải thủy lực và các điều kiện làm việc vượt quá khuyến nghị của hãng. Kiểm tra độ lắp chặt trước khi vận hành.