Thông số kỹ thuật
Nội dung
Chất Liệu
Đồng
Kích Thước (size)
D50

LĂNG PHUN CHỮA CHÁY BẰNG ĐỒNG D50

500.000 đ
  • Từ 1 - 20 sản phẩm500.000 đ
  • Từ 20 - 50 sản phẩm450.000 đ
Số lượng
500+ sản phẩm có sẵn
Tìm sản phẩmcùng loại
Nguyên Minh Safe
500+ sản phẩm
Không có mô tả
Xem tất cả

gợi ý hôm nay