Oring NBR

- Chống dầu, hydrocacbon, axit pha loãng tốt - Chất lượng cơ học cao, chống bị mài mòn - Có khả năng đàn hồi và chóng nhiệt độ cao tốt - Phạm vi nhiệt độ làm việc -40 ° C tổng + 130 ° C