Thông số kỹ thuật
Nội dung
Kích Thước (mm)
209
Dải Đo (mm)
175-200
Sai Số (mm)
± 4μm

Panme cơ 175-200mm 3203-200A

1.196.000 đ
  • Từ 1 - 10 sản phẩm1.196.000 đ
  • Từ 10 - 20 sản phẩm1.144.000 đ
Số lượng
500+ sản phẩm có sẵn
Tìm sản phẩmcùng loại
INSIZE Việt
500+ sản phẩm
Không có mô tả
Xem tất cả

gợi ý hôm nay