Thông số kỹ thuật
Nội dung
Kích Thước (mm)
82
Dải Đo (mm)
50-75
Sai Số (mm)
± 2μm

Panme cơ 50-75mm 3203-75A

501.000 đ
  • Từ 1 - 10 sản phẩm501.000 đ
  • Từ 10 - 20 sản phẩm479.000 đ
Số lượng
500+ sản phẩm có sẵn
Tìm sản phẩmcùng loại
INSIZE Việt
500+ sản phẩm
Không có mô tả
Xem tất cả

gợi ý hôm nay