Thông số kỹ thuật
Nội dung
Kích Thước (mm)
107
Dải Đo (mm)
75-100
Sai Số (mm)
± 3μm

Panme cơ 75-100mm 3203-100A

550.000 đ
  • Từ 1 - 10 sản phẩm550.000 đ
  • Từ 10 - 20 sản phẩm525.000 đ
Số lượng
500+ sản phẩm có sẵn
Tìm sản phẩmcùng loại
INSIZE Việt
500+ sản phẩm
Không có mô tả
Xem tất cả

gợi ý hôm nay