Robot Quấn Màng Robopac

Mô tả:

• Sản phẩm quấn: Bất kể các loại hàng hóa.

• Nguyên lý quấn: Tương tự Máy quấn dạng cánh tay quay, tuy nhiên Robot S7 sẽ di chuyển xung quanh hàng hóa đồng thời cuộn màng di chuyển lên xuống để quấn toàn bộ sản phẩm. Hàng hóa đứng yên nên đảm bảo hàng hóa không bị xê dịch trong suốt quá trình quấn.

• Ưu điểm: Đơn giản, dễ sử dụng, không giới hạn tải trọng, không giới hạn kích thước pallet, chuyên dụng quấn tất cả các hàng hóa, máy có cấu tạo gọn gàng, diện tích lắp đặt nhỏ, có thể di chuyển đến các vị trí bất kỳ, phù hợp cho cả các không gian nhỏ hẹp.