Tai Hàn Trước Sau GF-DO

Đầu nối thủy lực, với mặt hàn hình chữ nhật, yêu cầu bảo dưỡng, bề mặt tiếp xúc trượt: thép/thép, thiết kế mở