Ty Rỗng 20HRC

Đặc điểm:

  • Bên ngoài mạ crom, bên trong doa bóng
  • Thường được sử dụng để sản xuất xilanh tầng
  • Một số xilanh đơn muốn nhẹ có thể sử dụng ty rỗng