Van Đạp Chân TF - STNC

- Van đạp chân STNC TF có 5 cổng 2 vị trí và 1 cái bàn đạp để kích hoạt bằng chân. - Van đạp chan có việc lắp đặt, di chuyển hay sửa chữa cũng được thuận tiện, nhanh chóng hơn.