Van Gạt Tay TGC34 - STNC

- Van gạt tay STNC TGC là loại van điều khiển khí nén bằng cơ, có nghĩa là sử dụng cần gạt để đóng mở cửa van cho dòng khí đi qua. - Van gạt tay TGC có 4 cửa van gồm: 1 cổng cấp, 1 cổng xả và 2 cổng khí làm việc, 3 vị trí và 1 thanh gạt tay. - Van này dễ sử dụng, an toàn, tiết kiệm.