Van phao Balem 411-4F/Korea

Van phao Balem với thiết kế độc đáo, hiệu và độ bền rất cao. Van giúp đóng mở tự động bằng cơ hoàn toàn khi mực nước thay đổi.