Van Tay Gạt 5 Lỗ - Airtac

Van có 2 bộ phận đó là thân van và cần gạt. Van điều khiển khí nén qua việc tác dụng lực cơ học để đóng mở cửa van. Đây là loại van có 5 cổng 2 vị trí.