Van Tay Gạt TG-B - STNC

Van điều khiển khí bằng bằng cơ học. Van phù hợp với các hệ thống có công suất nhỏ, trung bình và tần suất hoạt động không liên tục. Van bền và có tuổi thọ cao, dễ vệ sinh hay sửa chữa.