Van Xả Nhanh QE - PVN

Van sẽ phù hợp hơn với những hệ thống hoạt động ổn định, ít hoặc không cần phải điều khiển liên tục, quá nhiều. Van dùng để tăng tốc độ chạy của xylanh