Vít Cấy Đuôi Lõm DIN916

Đuôi của vít cấy được thiết kế lõm vào để tăng khả năng ma sát của mối lắp. Ứng dụng phổ biến trong ngành cơ khí chế tạo máy với các phương tiện chế tạo như: ô tô, xe máy hoặc các công cụ thiết bị máy móc sản xuất khác.