Bơm Cánh Gạt Áp Cao PV2R3

  • Cấu tạo: Vỏ bơm, trục bơm đường cấp dầu, đường thoát dầu, cánh gạt
  • Có hướng quay cùng chiều kim đồng hồ
  • Được dùng trong các môi trường, công việc, hệ thống có qui mô nhỏ hoặc vừa với lưu lượng bơm ổn định, hiệu suất bơm cao, tiếng ồn thấp
  • Tốc độ vòng quay: 600 đến 800 (r/p)