Đồng hồ đo áp suất SPG

Cảm ứng áp - Ống Bourdon Độ chính xác EN 837-1-1.6%- Các chi tiết ngập trong Glycerine 99,7% giúp bảo vệ khỏi oxy hóa, tỏa nhiệt-giảm chấn- hấp thu tia bắn tốt, ít biến chất Tuổi thọ đồng hồ cao, giảm sai số, an toàn ngay cả khi làm việc ở hệ thống phải làm việc liên tục , nhiệt độ cao và rung động lớn. Không dùng để đo cho dầu có độ nhớt quá đặc, và không để áp đỉnh vượt quá mức áp của đồng hồ.