Đồng Hồ Đo Nhiệt LL

Cơ cấu điều chỉnh góc nghiêng mặt. Có thể tự hiệu chỉnh lại nhiệt độ bằng vít cấy ( mặt sau). Cho phép điều chỉnh vị trí mặt đồng hồ. Kiểm tra và hiệu chỉnh lại đồng hồ khi có sai số. Dễ dàng lắp đặt , tùy chỉnh vị trí xem và tự hiệu chỉnh. Ứng dụng tại những vị trí cần kiểm tra nhiệt độ bằng mắt thường xuyên. Những vị trí góc khuất khó quan sát . Lưu ý nên sử dụng môi chất và nhiệt độ chuẩn khi hiệu chỉnh.