Thông số kỹ thuật
Nội dung
Kích Thước (size)
M
Mức Độ Chống Cắt
1
Chất Liệu
Cao Su
Màu Sắc
Xám

Cấp độ 1 - Size M

Sản Phẩm ngừng kinh doanh
Không có mô tả cho sản phẩm Cấp độ 1 - Size M
Xem tất cả