Thông số kỹ thuật
Nội dung
Chất Liệu
Cao Su
Mức Độ Chống Cắt
5
Kích Thước (size)
M
Màu Sắc
Xám

Cấp Độ 5 - Size M

Sản Phẩm ngừng kinh doanh
Không có mô tả cho sản phẩm Cấp Độ 5 - Size M
Xem tất cả