Mỏ Lết Eclipse ADJW

Mỏ lết thông dụng Eclipse – ADJW

Được làm từ thép chrome, điều chỉnh hàm nhanh gọn

Mỏ lết răng giúp tạo lực khi vặn.

Đuôi có lục giác