Chính Sách Thành Viên

Để tạo thuận lợi cho khách hàng nhận hỗ trợ từ người bán trong việc tìm kiếm sản phẩm và tư vấn, cũng như lựa chọn phương thức thanh toán như COD hoặc trả sau bằng tín dụng, B2bmart đã thiết lập ba hạng thành viên: “Bạc”, “Vàng” và “Kim Cương”. Điều này giúp khách hàng nâng cao chỉ số uy tín của mình khi tham gia giao dịch trên các nền tảng của b2bmart. 

Bảng tổng hợp chính sách thành viên của B2bmart.vn

Bằng việc tạo tài khoản bằng Số điện thoại, tài khoản google, facebook là bạn đã kích hoạt tài khoản phổ thông của B2bmart, giúp bạn quản lý các thông tin đơn hàng, danh mục yêu thích, địa điểm nhận hàng, hỏi đáp, đánh giá… hoặc đăng các nhu cầu hỗ trợ kết nối tìm nhà bán, bán hàng thanh lý trên chợ đồ cũ. 

Để trở thành thành viên “Bạc”, bản cần bổ sung cho B2bmart một bản khai “Đăng ký tham gia chương trình thành viên của B2bmart”. Từ đó B2bmart có sở để hỗ trợ bạn lên thành viên “vàng” và “Kim Cương”, việc đánh giá thăng hạng sẽ dựa trên cơ sở địa điểm đăng ký kinh doanh, ngành nghề, lĩnh vực, số lần mua hàng/doanh số trong 2 tháng gần nhất.