Thông số kỹ thuật
Nội dung
Tốc Độ Không Tải (rpm)
2800
Công Suất (W)
550
Tính Năng
Sắt 10mm, gỗ 25mm
Model
DWD014-B1

Máy khoan cầm tay 550W-10mm Dewalt DWD014-B1

Sản Phẩm ngừng kinh doanh
Không có mô tả cho sản phẩm Máy khoan cầm tay 550W-10mm Dewalt DWD014-B1
Xem tất cả